Motokárový okruh KARTARENA Cheb

 • Každý nový nebo nezkušený začínající jezdec je povinen, nechat se před jízdou poučit obsluhou o způsobu ovládání zapůjčené motokáry a o zásadách a pravidlech chování na trati.
 • Před jízdou doporučujeme odložit si své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Nezodpovídáme za ztrátu.
 • Při jízdě je povinné používat hygienickou kuklu (lze zakoupit společně s jízdou) ochranou přilbu hlavy, která musí být zapnutá, ochranný průzor helmy musí být uzavřen. Doporučujeme používat vhodné sportovní oblečení, pevnou obuv, dlouhý rukáv a kalhoty. Není dovoleno jezdit s šátkem a šálou kolem krku, delší vlasy musí být ukryté pod kuklou a přilbou.
 • První kolo se počítá jako seznamovací a zahřívací, jeďte proto pomaleji !!!. Seznamte se během něj s průběhem zatáček na trati, nebezpečnými místy a zároveň zahřejte pneumatiky a motor na bezpečnou provozní teplotu.
 • Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti ! Zvolte si takovou rychlost, při které budete schopni motokáru bezpečně ovládat. Je zakázáno nebezpečně předjíždět, riskovat zranění a ohrožovat ostatní jezdce.
 • Motokáry jsou bezkontaktní sport !! Vyvarujte se proto kolizí, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo poškození zařízení půjčovny.
 • Během jízdy nesmíte narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat. Nekličkujte, neměňte prudce stopu. Nezastavujte na startovní čáře
 • Kontaktní jízdu – vytlačování a vzájemné narážení jako nebezpečnou jízdu může obsluha okamžitě zastavit bez nároku na vrácení peněz !!!
 • Platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
 • Platí přísný zákaz zastavování na startovní rovince nebo jinde na trati a především ne za zatáčkami v rychlé ideální linii.
 • Z motokáry během jízdy nevystupujte, !! Pokud musíte zastavit během jízdy, odstavte motokáru bezpečně mimo závodní ideální linii.
 • Platí přísný zákaz vstupu na dráhu.
 • Zákaz jízdy při požití i při podezření na užití alkoholu a jiných zakázaných omamných látek.
 • Je zakázáno zkracování jízdy přes trávník
 • V případě nenadálého zastavení jiné motokáry na dráze je následující jezdec povinen zpomalit a vyhnout se překážce, případně zcela zastavit tak, aby nedošlo ke střetu.
 • Zvednutím paže signalizujte ostatním jezdcům nebezpečí a přivolejte obsluhu motokár
 • Na pokyn obsluhy – spuštění závory-ukončete jízdu a mírnou rychlostí vyjeďte vpravo vedle závory mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení.
 • Dbejte maximální opatrnosti a sledujte, kde se právě nachází ostatní jezdci.
 • V případě přetočení motokáry do protisměru se před otáčením přesvědčte, zda je dráha volná.
 • Jízda nezletilých do 15 let pouze v doprovodu a se souhlasem zákonného zástupce.
 • O vhodnosti a možnosti jízdy dětských motokár rozhoduje bez výjimky pouze obsluha motokár.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
 • V případě havárie z důvodu nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů a poškození částí motokár, či jiných zařízení, hradí škodu, která vznikne, výhradně jezdec, který toto způsobil.e střetu.
 • Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobenou sobě či druhým při nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů. Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jimi pověřená osoba starší 18. let.
 • Každý jezdec s motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí.
 • Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu. Registrace je také souhlasem se shromaždováním a zpracováním osobních údajů jezdce pro potřeby Kartarena s.r.o.