Trénovat u nás můžete každé úterý ,středu, pátek a sobotu od 10:00 do 17:00 hodin.

Úterý, středa, pátek, jezdí všechny motocykly společně ( v sobotu jezdí pouze Supermoto )

Pro motocykly je vyhrazeno vždy 15 minut v hodině ( 00:15 -  00:30 )

 

Hluková hranice pro třídu Supermoto nesmí překročit 114 dB. Provozovatel má právo zakázat v areálu jízdu na vozidle

této třídy, které uvedenou hranici přesahuje, bez nároku na vrácení ceny.

Jezdec na vlastním vozidle třídy Supermoto je povinen používat při jízdě na motokárové dráze ochranné slidery na

stupačkách a osách kol.

Každý jezdec je povinen používat záchytnou „ABSORPČNÍ ROHOŽ“ o rozměru min. 150x200 cm.

Tuto rohož musí mít vždy umístěnu pod motorkou v parkovišti závodních strojů, v případě jakékoliv manipulace

s ním (opravy, mazání, čištění apod.). Rohože musí být z nepropustného materiálu.

Návštěvníci jsou během pobytu v areálu KARTARENA Cheb povinni, mimo dodržování obecně platných právních

předpisů a provozního řádu areálu dbát pokynů obslužného personálu.

 

Ceník:

Tréninky Supermoto:

Celodenní (10:00 - 17:00) -  1000,- Kč

Dopolední (10:00 - 13:00) -  400,- Kč

Odpolední (13:00 - 17:00) -  700,- Kč

Offroad + 200,-Kč